Contact
Contact

Contact us

  

TEL:0086-010-8460 0000


EMAIL:webmaster@ciec.com.cn


Address of Shunyi Hall: No. 88 Yuxiang Road, Tianzhu District, Shunyi District, Beijing 101318


Address of Chaoyang Hall: No. 6 North Third Ring Road East, Chaoyang District, Beijing 100028